ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม)