ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์ฯ