ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฉัตรเงินทอง ขนาด 2 เมตร