ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องรับชนิดแบ่งกลุ่ม