11 มีนาคม 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนฯ

เรื่องต่อไป

ประชาคมดับเพลิงชุมชนย่อยที่ 5และ6

วันที่ 4 มีนาคม 2562 เทศบาลเมืองจันทบุรี จัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นเรื่องระบบดับเพลิงชุมชน ใน ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฯเครื่องปรับอากาศ