ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น)