5 มีนาคม 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ พร้อมติดตั้ง

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ (รถตู้)

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศ สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 63