ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ พร้อมติดตั้ง