24 กุมภาพันธ์ 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ตามโครงการอบรมลูกเสือ-เนตรนารี

เรื่องต่อไป

ประชุม อสม.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อ ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาาสตร์หรือการแพทย์