ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์งานทะเบียน