ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอก-ยางใน ของรถบรรทุกขยะมูลฝอย

img432