10 สิงหาคม 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำเนาเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงและแก้ไข

img436

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่ม

img437

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

img435