31 กรกฎาคม 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบัตรประจำตัว วุฒิบัตร

img299

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

img300

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมติดตั้ง

img298