ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมติดตั้ง

img298