22 มิถุนายน 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

img982

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

img983

เรื่องก่อนหน้า

การรณรงค์ป้องกันการระบาดโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และไข้ซิกา

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี นายวรวิทย์ พ ... Read more