19 มิถุนายน 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงราวบันไดพร้อมราวระเบียงอาคารเรียน 8 รร.ท.1

img981

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม

img980

เรื่องก่อนหน้า

รณรงค์การป้องกันป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และไข้ซิกา

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี นายวรวิทย ... Read more