16 มิถุนายน 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและรางวี ค.ส.ล. (e-bidding)

img957

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์)

img956

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

img958