5 มิถุนายน 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อรักษาความสะอาด(เก็บขนขยะมูลฝอย)

เรื่องต่อไป

แสดงความคิดเห็นความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

img269

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าปูโต๊ะ

img926