ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับเครื่องสูบน้ำพร้อมท่อสูบน้ำแบบพญานาค หมายเลขครุภัณฑ์ 055-57-0098 จำนวน 1 รายการ