ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งแขวน) ของงานป้องกันฯ