ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เพื่อทำประตูทางเข้าห้องน้ำข้างห้องทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน