ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะมูลฝอย เบอร์ 10