ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล (ป้ายปิดปรับปรุงสวนสาธารณะ)