ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Dell รุ่น In spiron 660