ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล