ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังเคมีดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์