ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบันไดอลูมิเนียมพาดได้ ทรงA ยาว 10 เมตร