ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนและติดตั้งเครืื่องปรับอากาศ รื้อถอนและติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบ Network ติดตั้งระบบบัตรคิว ติดตั้งระบบไฟฟ้าและ Internet