ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา