ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันการระบาดการติดเชื้อโรคโควิด-19