ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยูโรเทป ขนาดความยาว ม้วนละ 500 เมตร จำนวน 18 ม้วน