ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเทท้าย หมายเลขทะเบียน 80-8490 จันทบุรี