ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย เบอร์ 7