ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นปิดรอยต่อ 30 ซม. x 10 เมตร จำนวน 1 ม้วน