ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ สำหรับรถบรรทุกเทท้ายหมายเลขทะเบียน 80-8490