ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่จำเป็น จำนวน 1 รายการ ตามโครงการศูนย์พักคอยในชุมชน(Community Isolation) เทศบาลเมืองจันทบุรี