ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกเทท้าย หมายเลขทะเบียน 80-8490 จำนวน 2 รายการ