20 ตุลาคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการ เพื่อใช้ในโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เรื่องต่อไป

จัดเตรียมถุงปันสุข ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

#จัดเตรียมถุงปันสุข ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เ ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเต๊นท์ จำนวน 1 รายการ ตามโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019