20 ตุลาคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเต๊นท์ จำนวน 1 รายการ ตามโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการ เพื่อใช้ในโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565