ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลขนาด 120×240 ซม. ยิงใส่โครงไม้พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ป้าย