ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายระบบอินเตอร์เน็ต ณ จุดคัดกรองเชิงรุกหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019