14 พฤษภาคม 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างชนิดโคม LED ถ.มหาราช (e-bidding)

img778

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรบริเวณ ถ.เทศบาล 1 (E-bidding)

img777

เรื่องก่อนหน้า

การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน

img776 img775