25 สิงหาคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ

เรื่องก่อนหน้า

ประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อกำหนด TOR โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองจันทบุรี

#ประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อกำหนด_TOR #โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมือ ... Read more