17 สิงหาคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 625-41-0002 จำนวน 6 รายการ

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน