ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกอากาศรายการเทศบาลพบประชาชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ประจำเดือน สิงหาคม 2564