30 กรกฎาคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เรื่องก่อนหน้า

รองนายกฯลงพื้นที่ติดตามการทำงานกองช่างสุขาภิบาล ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายพยับ สมใจนึก รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยเลข ... Read more