ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย (แบบปิคอัพ)

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถฉีดล้างแรงดันสูง

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อแก๊สหุงต้ม