21 กรกฎาคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน 1-30 มิถุนายน 2564

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 6 รายการ

เรื่องก่อนหน้า

นายกฯเป็นประธานการประชุม อสม.ครั้งที่ 1

#ประชุมอสมครั้งที่1 #รับมอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีจากประธานชมรมอสม #ผนึกกำลังแบบไร้รอยต่อ วันจันทร ... Read more