ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาดความจุถังละ 48 กิโลกรัม จำนวน 14 ถัง