ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายภาพสีพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง