ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์